top of page

पहुँच

accessmap kqhigashikanagawa.png

JR योकोहामा लाइन र Keihin Tohoku लाइन मा Higashi-Kanagawa स्टेशन को पूर्व निकास देखि 5 मिनेट पैदल

Keikyu मुख्य लाइन मा Keikyu Higashikanagawa स्टेशन देखि 3 मिनेट पैदल

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

रचनात्मक जापानी स्कूल
रचनात्मक जापानी भाषा स्कूल

221-0044

कानागावा वार्ड, योकोहामा शहर, कानागावा प्रिफेक्चर

हिगाशिकानागावा १-१-८

6 औं कुबोटा भवन

Tel: Tel:  ०४५-६२०-३९५१

फ्याक्स: ०४५-६२०-३९५२   

nihongo-info@creative-staff.co.jp

भ्रमण गर्नुहोस्  US

तपाईं यो फारम मार्फत थप जानकारीको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ:

सन्देश पठाए

bottom of page