top of page

जापानमा बस्नको लागि जापानी संस्कृति

जापानको प्रिफेक्चरहरू
जापानमा प्रशासनिक विभाजनहरू
सरकारी कार्यालयको कार्यविधि
आधिकारिक प्रक्रियाहरू
फोहोर
फोहोर
राष्ट्रिय बिदाहरू
राष्ट्रिय बिदाहरू
अभिवादन, छिमेक सम्बन्ध 
सञ्चार अभिवादन ~ संग सुरु हुन्छ
अभिवादन र छिमेकी सम्बन्ध
 
सञ्चार अभिवादन ~ संग सुरु हुन्छ
ट्राफिक दुर्घटना, घटना, शिष्टाचार
सवारी दुर्घटना,  घटनाहरू  र तरिका
縦組みセットイメージ_グループなし.png
थप जानकारीको लागि

221-0044

कानागावा वार्ड, योकोहामा शहर, कानागावा प्रिफेक्चर

हिगाशिकानागावा १-१-८

6 औं कुबोटा भवन

Tel: Tel:  ०४५-६२०-३९५१

फ्याक्स: ०४५-६२०-३९५२   

nihongo-info@creative-staff.co.jp

bottom of page